Šťastny ať jsou všechny bytosti

Manželé Míla Tomášová (24. 9. 1920 – 12. 5. 2001) a Eduard Tomáš (25. 11. 1908 – 26. 5. 2002) svými knihami, přednáškami a osobními setkáními významně, možno říci i nezastupitelně, přispěli k rozvoji nenáboženské spirituality v ČR i v bývalém Československu. Za hlubokým mystickým poznáním a duchovními osobnostmi nebylo nutné jezdit do Indie, Tibetu či Amazonie, manželé Tomášovi se svými jedinečnými zkušenostmi a hlubokým vhledem byli k dispozici a otevření všem hledajícím v centru Čech.

Film zachycuje působení manželů Tomášových od druhé poloviny devadesátých let až do konce. Přiblíží jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru pravidelných setkání ve zcela zaplněném velkém sálu pražské Lucerny, kam se sjížděli lidé z celé republiky, aby v tichém a soustředěném pohroužení vnímali slova přinášející vnitřní klid a osvobozující poznání. Sedělo se i na zemi, balkóny byly obsazené do posledního místa, návštěvníkům ani nevadilo, že nevidí na pódium, stačilo jen poslouchat…

Hlavní linií snímku jsou rozhovory, které vedl režisér Viliam Poltikovič s Tomášovými na jejich chatě u Jílového. Míla a Eduard Tomášovi v nich mimo jiné rozkryjí význam slova mystika, cestu od rozpoznání omezujícího ega k všeobjímající jednotě Absolutna, cestu od utrpení k vnitřnímu osvobození, probuzení. Promlouvají přitom srozumitelně, jsou přístupní i lidem, kteří se o spiritualitu začínají zajímat. Ve filmu lehce nahlédneme i do soukromého života manželů Tomášových na chatě a jejich význam přiblíží a dokreslí osobnosti, které jsou jejich odkazem a působením stále pozitivně zasaženi.

Absence nenáboženské spirituality v moderní společnosti stojí za mnoha velkými problémy dneška. Odkaz manželů Tomášových je stále platný, kupodivu dnes i naléhavější. Poznání, rozlišování, uvědomování, které Tomášovi ve filmu zprostředkovávají, je cesta, na níž mohou být bytosti šťastné.


Trailer


„Jsem moc rád, že se konečně do filmové podoby dostane materiál s manželi Tomášovými, který jsem začal natáčet před 26 lety. Už mě to tížilo, že si doma suším tak vzácné výpovědi, ale naštěstí jsou pořád aktuální, nezestárnou a v současné době dostávají větší naléhavost. Jsem velmi rád, že půjdou konečně do světa. Díky spolupráci s Asayou a Filipem Zárubou se podařilo dát duchovní nauce Míly a Eduarda Tomášových filmový ráz, snažili jsme se film udělat co nejlépe.“

– Viliam Politikovič


Poděkování
Všichni zúčastnění, účinkující a stovky laskavých dárců, zejména: Mária Pataky Gróf, Luděk Rieger, Růžena Valdhansová, Rudolf Švaříček 

Partneři filmu
Dýcháme spolu, J. J., Jan Toegel

Hlavní partneři filmu
Monika Brázdová, Václav Dejčmar, Nadační fond pro rozvoj plného vědomí, Světlo ženy – Sofie K. Sarras, Jiří Šujanec 

Scénář, kamera a režie
Viliam Poltikovič

Výkonní producenti
Lumír Kraina, Viliam Poltikovič 

Střih a 3D animace
Filip Záruba

Střihová příprava
Štěpán Nepraš,  Viliam Poltikovič

Hudba
Maok

Zvuk
Viliam Poltikovič, Filip Záruba

Foto
Viliam Poltikovič, archiv Avataru

Spolupracovali
Hana Poltikovičová, Helena Včelová

Vyrobili
© Viliam Poltikovič a Asaya productions
2021