JUDr. Eduard Tomáš

Narodil se 25. listopadu 1908 v polském Přemyšlu českým rodičům, s nimiž žil v několika evropských zemích. Po absolvování Právnické fakulty pracoval nejprve na Zemském úřadě v Praze a pak v Rakovníku, kde se stal okresním hejtmanem. Během války byl zapojen do odboje proti nacistickým okupantům, kvůli svému přesvědčení byl pronásledován. V květnu 1945 vedl národní revoluci v Kladně. Po válce pracoval v různých úřadech až do roku 1955, kdy byl komunistickým režimem vyhozen ze zaměstnání. Po čase, kdy se živil jako brigádník u různých organizací, našel práci v Železničním stavitelství.

Duchovní obzor se mu postupně otevíral prostřednictvím tehdy těžko sháněných knih. Velice si cenil přátelství s význačnými duchovními učiteli, jako byl Paul Brunton a později František Drtikol, jak o tom vypráví ve své knize Paměti mystika. Rozhodující vliv na jeho vnitřní vývoj měla jeho žena Míla Tomášová.

V letech 1963 – 70 přednášel Eduard Tomáš tři cykly: Umění klidu mysli, Jóga Velkého symbolu a Tajné nauky Tibetu, které byly v beznaději tehdejšího života přijímány s nesmírným zájmem. Později, když byla tato činnost s nástupem normalizace úředně zastavena, kolovaly dál v samizdatech. Tehdy vznikl kolem manželů Tomášových užší okruh přátel, kteří za nimi jezdili na chatu v Jílovém u Prahy. Na tomto tichém místě jim Tomášovi trpělivě, neúnavně a láskyplně předávali své duchovní zkušenosti.

Po obnovení demokracie v 90. letech se otevřela možnost pro veřejnou činnost a Eduard Tomáš se stal během několika let prvořadou osobností tehdejšího duchovního života u nás. Zejména jeho přednášky v pražské Lucerně dokázaly sjednotit posluchače nejrůznějších duchovních zaměření a cest ve společné atmosféře pochopení a lásky.

Jméno Eduarda Tomáše je dnes spojováno zejména s řadou děl s duchovní tematikou – Milarepa, 999 otázek a odpovědí na cestě Poznání, 108 meditací, Metafyzické příběhy, Jóga pozornosti, Úvod do integrální jógy, Umění klidu mysli, Jóga velikého symbolu, Tajné nauky Tibetu, Duha v zrcadle, Tajemné absolutno, Nebeská stezka, Osvícení, Pohled z druhého břehu, Cesta lásky, Stvořme svět míru, Živá věčnost – Paměti mystika II. Na knihách Praxe jógové filozofie, Poselství a Po stopách zlatého věku se autorsky podílela Míla Tomášová, na knize Veliké kouzlo pak Alexandr Popov. E. Tomáš je i autorem knihy Cestami sebepoznání, která se stala předlohou pro rozhlasový cyklus, a knihy vzpomínek Paměti mystika, podle níž byl Českou televizí natočen stejnojmenný seriál. Dalším televizním přednáškovým seriálem byla Cesta uskutečnění. Rovněž byl jedním z protagonistů cyklu České televize GEN – 100 Čechů dneška.

Většina přednášek a promluv na duchovní témata se dochovala v dostupných audionahrávkách.

RNDr. Míla Tomášová

Narodila se 24. září 1920 v malé moravské vesničce. Odlehlý kraj a časté toulky po lesích a polích jí dávaly možnost blízkého kontaktu s přírodou. Po promoci na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracovala ve výzkumu a později jako klinická mikrobioložka. Náboženskou a jógovou filozofií se zabývala od mládí. První duchovní ponoření – samádhi – zažila, jak ve své knize Za čas a prostor vypráví, již ve čtyřech letech. Od tohoto zážitku stále pociťovala Boží přítomnost v sobě i všude kolem.

Svoje duchovní zkušenosti popsala v knihách Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo vědomí, Vnitřní pramen, Setkání 1,2,3, Svoboda ducha či ve sbírce mystických básní Průzračný svět. Se svým manželem Eduardem Tomášem se podílela na řadě knih a přednášek, např. na knihách Praxe jógové filozofie, Po stopách zlatého věku a jiných. Je také autorkou mnoha filozofických promluv, zachycených na zvukových a audiovizuálních nosičích.

Knihy Míly Tomášové jsou psány z intuice, jež vyvěrá z otevřeného vědomí všejednoty. Proto představují nejhlubší jógovou či mystickou nauku a promlouvají přímo k srdci. Jejich charakteristickým rysem je harmonické prolínání vnitřního a zevního života, vyhlazení rozdílu mezi duchovnem a materiálnem. Přítomnost několika významových rovin v autorčiných textech je dokladem jejího autentického smyslu pro tlumočení duchovních zkušeností podle různých úrovní chápání čtenářů. Ve svých pracích autorka dociluje podivuhodného souladu výjimečné obsahové sdělnosti s vzácně osobitou a oduševnělou volbou výrazových prostředků.

Slovesný styl Míly Tomášové se vyznačuje neobyčejným vyprávěčským uměním a přirozenou lehkostí, darem nacházet působivé analogie, jemné metafory a přiléhavá podobenství pro vyjádření ryzích duchovních pravd i těžko popsatelných spirituálních zážitků.

Avatar – nakladatelství a knihkupectví

Na stránkách nakladatelství Avatar si můžete zakoupit knihy, videa a mp3 manželů Tomášových a mnoha jiných autorů.

www.avatar.cz

Duchovní literatura – mystika – jóga – ezoterika – filozofie – náboženství – společenské vědy – umění – dětská literatura – beletrie – poezie – etnické zboží.

Kamenná prodejna:

Avatar
Petržílkova 2571/27

15800 Praha 5
Česká republika

Po-Út 10:00-18:00
St 10:00-19:00
Čt-Pá 10:00-18:00

TEL (+420) 251 610 954
FAX (+420) 251 610 954
obchod@avatar.cz